…een ander perspectief

Onze diensten

Bij een conflict of dreigend conflict waarbij standpunten de boventoon voeren en je niet samen tot een oplossing komt, biedt mediation een ander perspectief. In een paar gesprekken worden belangen duidelijk en komen partijen tot nieuwe toekomstpaden, meestal met behoud of herstel van de relatie.

Inzicht krijgen in je eigen handelingen en reacties, managementvaardigheden ontwikkelen, verbeteren van communicatieve eigenschappen, een stap voorwaarts zetten…… 2dr8 begeleidt mensen met vraagstukken op persoonlijk en arbeid gerelateerd vlak. Met een ander perspectief komen er nieuwe mogelijkheden.

Als iedereen binnen een team de juiste bagage heeft zullen veranderingen makkelijker verlopen. 2dr8 geeft op maat gemaakte trainingen ter ondersteuning van een verandering.

Over ons
  • 2dr8 ondersteunt en begeleidt in verschillende fasen bij verstoorde arbeidsverhoudingen. [lees verder]
  • Met haar gedegen kennis over verzuim weet 2dr8 in verzuim gerelateerde conflicten snel tot de kern te komen en beweging in gang te zetten. [lees verder]
  • Met een systemisch oplossingsgerichte aanpak begeleidt 2dr8 teams in verbetering van de samenwerking. [lees verder]
  • Met een scala aan coachingstechnieken geeft 2dr8 je een ander perspectief en wordt je blik verlegd van belemmeringen naar mogelijkheden.[lees verder]
  • 2dr8 geeft trainingen die specifiek worden opgezet om bij te dragen aan de verandering van een onderliggende vraag. [lees verder]

2dr8 is opgezet door Diny van Schepen. Diny is iemand met passie voor groei en ontwikkeling en bekijkt dingen graag vanuit een verschillend perspectief. Ze ondersteunt anderen in hun groei en verruimt je blikveld. Op inspirerende en coachende wijze geeft ze je het perspectief voor een volgende stap, zodat je zelf in staat bent het probleem op te lossen of een volgende stap te zetten in je groei.

Wat ze zelf geleerd en ervaren heeft komt sterk tot uiting in haar werk. Naast de overtuiging dat zelfsturing en eigen regie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap, groei en ontwikkeling richtingen zijn voor onze maatschappij, ondersteunt ze vanuit bevlogenheid mensen en organisaties in hun ontwikkeling.

Beginnend met een verpleegkundige opleiding psychiatrie heeft Diny daarna vele jaren gewerkt bij Ahold. Ze heeft onder andere als manager Sociale Zekerheid wetgeving en beleidsvorming, contractonderhandeling en projecten en verdere HR-onderwerpen op succesvolle wijze gecombineerd.

Naast het opvoeden van haar 3 kinderen heeft ze altijd ruimte gemaakt om uiting te geven aan haar creativiteit door middel van het maken van keramiek. Haar persoonlijkheid gekoppeld aan haar kennis en ervaring maken haar een impactvolle en hartverwarmende (team)coach, sparringspartner, MfN registermediator en trainer (hNLP).

Als gecertificeerd MfN mediator hanteert Diny een zakelijke en efficiënte aanpak, waarbij de “Harvard” onderhandelingsmethode een belangrijk onderdeel is. Er kan stevig, doch respectvol, onderhandeld worden op grond van belangen om te komen tot een ander perspectief, in tegenstelling tot het onderhandelen op grond van standpunten.

Stagnerende samenwerkingen verhelderen en perspectieven verruimen.

Proactief en vol vertrouwen samenwerken is de basis van vooruitgang. Schade aan het vertrouwen belemmert de ontwikkeling voor beiden. Duidelijkheid over belangen zorgt voor de juiste keuze en inzicht in ieders belang en drijfveren geeft een ruimer perspectief. Een keuze maken tussen het verduurzamen en optimaliseren van een samenwerking of de paden te laten scheiden geeft een nieuw toekomstperspectief waarin beiden verder kunnen groeien.

2dr8 begeleidt bij (dreigende) conflicten in organisaties, coacht management en medewerkers bij arbeidsgerelateerde vraagstukken of vraagstukken op het persoonlijk vlak. 2dr8 begeleidt leidinggevende en teams bij veranderingen, zodat organisatie en medewerkers verder kunnen in hun ontwikkeling. Inzet van 2dr8 vergroot de emotionele veerkracht van betrokken partijen.