…een ander perspectief

Onze diensten

Bij een conflict of dreigend conflict waarbij standpunten de boventoon voeren en je niet samen tot een oplossing komt, biedt mediation of bemiddeling een ander perspectief. In een paar gesprekken worden belangen duidelijk en komen partijen tot nieuwe toekomstpaden, meestal met behoud of herstel van de relatie.

Jezelf ontwikkelen, een stap voorwaarts …… 2dr8 begeleidt mensen met vraagstukken op persoonlijk en arbeid gerelateerd vlak. Met een ander perspectief komen er nieuwe mogelijkheden.

Gezond en duurzaam werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers  EN organisatie. Met 2dr8 zorg je voor een gedegen basis en veerkracht bij medewerkers en organisatie. Voorkom verzuim en zet coaching, gesprekbemiddeling, training en testen vroegtijdig in.

Over ons
  • In korte tijd tot een oplossing brengen van conflicten of dreigende conflicten. [lees verder]
  • In beweging brengen van een verzuimsituatie, zodat re-integratie sneller verloopt. [lees verder]
  • Samenwerkingen binnen teams verbeteren en teamconflicten oplossen. [lees verder]
  • Verminderen van stress, werkdruk en onmacht, zodat je weer meer energie krijgt.[lees verder]
  • Verbeteren van je communicatie, regie geven over verzuim en het vertrouwen en de veiligheid binnen het team vergroten. [lees verder]
  • Communicatie en relatie tussen 2 personen verbeteren in een gezamenlijk coaching. [lees verder]
  • Vergroten van veerkracht, zodat je nu en in de toekomst met plezier werkt. [lees verder]
  • Trainingen o.a. “Beter in gesprek”, “Ontregel je stress”. Vraag naar de mogelijkheden voor jouw organisatie. [lees verder]
  • Diverse testen voor inzicht, bewustwording of onderdeel van coaching. [lees verder]

2dr8 is opgezet door Diny van Schepen. Diny is iemand met passie voor groei en ontwikkeling en bekijkt dingen graag vanuit een verschillend perspectief. Ze ondersteunt anderen in hun groei en verruimt je blikveld. Op inspirerende en coachende wijze geeft ze je het perspectief voor een volgende stap, zodat je zelf in staat bent het probleem op te lossen of een volgende stap te zetten in je groei.

Wat ze zelf geleerd en ervaren heeft komt sterk tot uiting in haar werk. Naast de overtuiging dat zelfsturing en eigen regie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap, groei en ontwikkeling richtingen zijn voor onze maatschappij, ondersteunt ze vanuit bevlogenheid mensen en organisaties in hun ontwikkeling.

Beginnend met een verpleegkundige opleiding psychiatrie heeft Diny daarna vele jaren gewerkt bij Ahold. Ze heeft onder andere als manager Sociale Zekerheid wetgeving en beleidsvorming, contractonderhandeling en projecten en verdere HR-onderwerpen op succesvolle wijze gecombineerd.

Naast het opvoeden van haar 3 kinderen heeft ze altijd ruimte gemaakt om uiting te geven aan haar creativiteit door middel van het maken van keramiek. Haar persoonlijkheid gekoppeld aan haar kennis en ervaring maken haar een impactvolle en hartverwarmende (team)coach, sparringspartner, MfN registermediator en trainer (hNLP).

Als gecertificeerd MfN mediator hanteert Diny een zakelijke en efficiënte aanpak, waarbij de “Harvard” onderhandelingsmethode een belangrijk onderdeel is. Er kan stevig, doch respectvol, onderhandeld worden op grond van belangen om te komen tot een ander perspectief, in tegenstelling tot het onderhandelen op grond van standpunten.

Bevorderen van gezond en duurzame arbeid bij mens en organisatie.

Mensen en organisaties begeleiden in de werkrelatie. Een basis creëren van vertrouwen en veiligheid, zodat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor een leven lang met plezier werken.

2dr8 ontwikkelt leiderschap, verruimt perspectieven en verheldert stagnerende samenwerkingen.