…een ander perspectief

Onze diensten

Bij een conflict of dreigend conflict waarbij standpunten de boventoon voeren en je niet samen tot een oplossing komt, biedt mediation of bemiddeling een ander perspectief. In een paar gesprekken worden belangen duidelijk en komen partijen tot nieuwe toekomstpaden, meestal met behoud of herstel van de relatie.

Jezelf ontwikkelen, een stap voorwaarts …… 2dr8 begeleidt mensen met vraagstukken op persoonlijk en arbeid gerelateerd vlak. Met een ander perspectief komen er nieuwe mogelijkheden.

Gezond en duurzaam werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers  EN organisatie. Met 2dr8 zorg je voor een gedegen basis en veerkracht bij medewerkers en organisatie. Voorkom verzuim en zet coaching, gesprekbemiddeling, training en testen vroegtijdig in.

NIEUW: Ondernemers Assessment

Als (toekomstig) ondernemer heb je één hoofddoel: het succes van je bedrijf. Dit is natuurlijk afhankelijk van het product en van de markt, maar ook grotendeels van jou als ondernemer zelf. Het belangrijk om te weten wie je bent en wat je kwaliteiten zijn in relatie tot het ondernemerschap. Als ondernemer ben je sterk op jezelf aangewezen. Ben je al langere tijd ondernemer dan wil je meebewegen met de ontwikkeling van je bedrijf. Je wilt die kwaliteiten inzetten en ontwikkelen die passen bij de fase van jouw organisatie. Het ondernemers assessment helpt je meer inzicht te krijgen in jezelf als (toekomstig) ondernemer. Dit assessment geeft inzicht in je sterke en zwakke kanten als ondernemer. Dit zelfinzicht kunt je gebruiken om alles uit je kwaliteiten te halen en te werken aan verbeterpunten.

Het online Assessment is opgebouwd uit gevalideerde betrouwbare testen en ontwikkeld op basis van wetenschappelijke onderzoeken naar competenties en persoonlijkheidseigenschappen van ondernemers die samenhangen met succes van het bedrijf.

De rapportage bestaat uit 4 onderdelen:

 • In hoeverre jouw persoonlijkheid en werkmotivatie passen bij de benodigde ondernemerscompetenties
 • Persoonlijkheidskenmerken in samenhang met ondernemerschap
 • De rollen die nodig zijn voor de fase waar de onderneming in zit en in hoeverre dit past bij jouw kwaliteiten
 • Inzicht welke managementrollen meer of minder bij jou passen

Kosten:

 • Online Ondernemers Assessment incl. nabespreking € 495,=

 

Het nabespreken van de resultaten duurt maximaal 2 uur en vindt plaats op het kantoor van 2dr8, Einthovenstraat 1 te Alkmaar.

Aanvraag Ondernemers Assessment: Klik hier

Van reflectie naar toekomst: zorg voor je inzetbaarheid

Wanneer werk belangrijk voor je is en je het liefst je leven lang met plezier wilt werken, is het van belang om tijdig bij te sturen als er veranderingen optreden. Hoe zorg je binnen alle veranderingen en de verschillende levensfasen dat het werk bij je blijft passen. Krijg je meer energie van je werk of kost het werken je alleen maar energie? Hoeveel stress ervaar jij en wat is er nodig om in een goed evenwicht te komen? Wanneer ben je echt betrokken en op welke manier wil je je verder ontwikkelen? Wat heb jij nodig om duurzaam inzetbaar te zijn? Stil staan bij je eigen wensen en situatie geeft inzicht, zodat je gericht kunt werken aan zaken die voor jou van belang zijn. Veel werkgevers besteden geld en energie aan duurzame inzetbaarheid. Door zelf goed inzicht te hebben in je eigen belangen kun je ook van je werkgever ondersteuning vragen die ervoor zorgt dat je lang met plezier kunt blijven werken.

2dr8 biedt de mogelijkheid voor een reflectiegesprek op basis van een scan duurzame inzetbaarheid. Deze scan geeft onder meer inzicht in de werk-privé balans, het werkvermogen en jouw ontwikkeling. De uitslag van de scan wordt in een persoonlijk reflectiegesprek besproken, zodat je beter inzicht krijgt in wensen en mogelijkheden voor de toekomst. Werkgevers krijgen geen inzage in de testresultaten, ook niet als ze de kosten voor hun rekening nemen. De resultaten geven je handvatten om over die onderwerpen met je werkgever in gesprek te gaan die voor jouw van belang zijn.

Ervaar je veel stress en spanning, zie je zelf onvoldoende mogelijkheden voor veranderingen of wil je andere loopbaanvragen onderzoeken dan is er de mogelijkheid voor aanvullende coachingsgesprekken.

Ook is het mogelijk om alleen de test te maken zonder persoonlijke toelichting en bespreking van de resultaten. In dat geval ontvang je schriftelijke verdiepingsvragen, zodat je zelf verder kunt onderzoeken wat voor jou van belang is om duurzaam inzetbaar te blijven.

Deze scan kan ingezet worden als zelfstandige online tool, maar heeft in combinatie met een reflectiegesprek en/of coaching grote meerwaarde. Daarnaast leent deze scan zich goed om in teamverband in combinatie met korte workshops de inzetbaarheid te vergroten.

Aanvraag Scan Duurzame Inzetbaarheid: Klik hier

Energie maak je zelf!

In september en oktober geeft 2dr8 enkele workshops met als insteek: “energie maak je zelf”. Wat kun je doen en welke keuzes maak je om meer energie over te houden. Je staat niet dagelijks stil bij de dingen die je doet en de keuzes die je maakt. Vooral als de dagen al vermoeiend genoeg zijn, neem je niet snel de tijd om te kijken of veranderingen je wat gaan opleveren.  Bovendien zien we vaak geen mogelijkheden voor veranderingen of weten we niet of het wat gaat opleveren.  Meer inzicht en bewustwording geven je de mogelijkheid om vanuit kleine aanpassingen en bewustere keuzes de dingen zo te doen dat ze echt bij je passen. In 3 lessen van 1,5 uur worden tips en oefeningen gegeven die je inzicht vergroten en die je meer mogelijkheden bieden je leven naar jouw wensen in te richten. In een kleine groep van maximaal 6 personen is er alle ruimte voor persoonlijke aandacht.

Planning:

Donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur Data: 21 september, 28 september, 5 oktober

Onderwerpen:

 • 21 september: Energiegevers en energienemers
 • 28 september: Kleine dingen, groot effect.
 • 5 oktober: Jouw grens

Locatie: 2dr8, Einthovenstraat 1, 1821 BV Alkmaar

Details:  Aanmelden kan via e-mail: of telefoon/app 06-16034067. De serie van 3 workshops kost € 165= euro p.p. (incl BTW). Wil je een enkele workshop volgen dan betaal je € 65,= (incl. BTW) per workshop. De deelname dient vooraf te zijn voldaan (je ontvangt een factuur na aanmelding). Heb je andere vragen: schroom niet om contact op te nemen.

Over ons
 • In korte tijd tot een oplossing brengen van conflicten of dreigende conflicten. [lees verder]
 • In beweging brengen van een verzuimsituatie, zodat re-integratie sneller verloopt. [lees verder]
 • Samenwerkingen binnen teams verbeteren en teamconflicten oplossen. [lees verder]
 • Verminderen van stress, werkdruk en onmacht, zodat je weer meer energie krijgt.[lees verder]
 • Verbeteren van je communicatie, regie geven over verzuim en het vertrouwen en de veiligheid binnen het team vergroten. [lees verder]
 • Communicatie en relatie tussen 2 personen verbeteren in een gezamenlijk coaching. [lees verder]
 • Vergroten van veerkracht, zodat je nu en in de toekomst met plezier werkt. [lees verder]
 • Trainingen o.a. “Beter in gesprek”, “Ik zit er tussen…”. Vraag naar de mogelijkheden voor jouw organisatie. [lees verder]
 • Diverse testen voor inzicht, bewustwording of onderdeel van coaching. [lees verder]

2dr8 is opgezet door Diny van Schepen. Diny is iemand met passie voor groei en ontwikkeling en bekijkt dingen graag vanuit een verschillend perspectief. Ze ondersteunt anderen in hun groei en verruimt je blikveld. Op inspirerende en coachende wijze geeft ze je het perspectief voor een volgende stap, zodat je zelf in staat bent het probleem op te lossen of een volgende stap te zetten in je groei.

Wat ze zelf geleerd en ervaren heeft komt sterk tot uiting in haar werk. Naast de overtuiging dat zelfsturing en eigen regie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap, groei en ontwikkeling richtingen zijn voor onze maatschappij, ondersteunt ze vanuit bevlogenheid mensen en organisaties in hun ontwikkeling.

Beginnend met een verpleegkundige opleiding psychiatrie heeft Diny daarna vele jaren gewerkt bij Ahold. Ze heeft onder andere als manager Sociale Zekerheid wetgeving en beleidsvorming, contractonderhandeling en projecten en verdere HR-onderwerpen op succesvolle wijze gecombineerd.

Naast het opvoeden van haar 3 kinderen heeft ze altijd ruimte gemaakt om uiting te geven aan haar creativiteit door middel van het maken van keramiek. Haar persoonlijkheid gekoppeld aan haar kennis en ervaring maken haar een impactvolle en hartverwarmende (team)coach, sparringspartner, MfN registermediator en trainer (hNLP).

Als gecertificeerd MfN mediator hanteert Diny een zakelijke en efficiënte aanpak, waarbij de “Harvard” onderhandelingsmethode een belangrijk onderdeel is. Er kan stevig, doch respectvol, onderhandeld worden op grond van belangen om te komen tot een ander perspectief, in tegenstelling tot het onderhandelen op grond van standpunten.

Bevorderen van gezond en duurzame arbeid bij mens en organisatie.

Mensen en organisaties begeleiden in de werkrelatie. Een basis creëren van vertrouwen en veiligheid, zodat eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor een leven lang met plezier werken.

2dr8 ontwikkelt leiderschap, verruimt perspectieven en verheldert stagnerende samenwerkingen.